“AlchemLife Türkiye veri gizliliğinizi korumayı ve saygı duymayı taahhüt eder.”

AlchemLife Türkiye firmasında bulunan, şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta AlchemLife Türkiye’nin tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.

Buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım. Şahsıma ait kişisel veriler AlchemLife Türkiye tarafından görevlendirilmiş çalışanlar ile yüz yüze iletişimde, internet üzerinden yapılan aramalarda veya üçüncü kişiler vasıtası ile;

Şirket tarafından https://www.alchemlife.com.tr web sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak ve yukarıdaki Aydınlatma Metni kapsamında, mevzuata uygun şekilde e-posta/mail, SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama ve diğer elektronik iletişim kanalları arasından tercihime uygun yol ile AlchemLife tarafından tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, özel nitelikli kişisel verilerim dahil tüm kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve AlchemLife bünyesindeki yurt dışı ofislerine aktarılmasını onaylıyorum.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu açık rıza metni tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle onaylıyorum

Kapat